A+ A-

Regulamin akcji

Regulamin udziału w akcji promocyjnej

"Poznań za pół ceny 2017"

Organizatorem Akcji Promocyjnej o nazwie "Poznań za pół ceny" jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna  z siedzibą Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, wpisana do KRS Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem 0000165637; NIP: 778-14-12-473, REGON: 634522667, zwana dalej "Organizatorem".

 

1. Cel Promocji:

 

1.1. Promocja ma na celu prezentację pełnowartościowych towarów i usług znajdujących się w stałej ofercie Partnerów, poprzez ich sprzedaż za pół ceny przez dwa dni trwania akcji promocyjnej. Prezentacja oferty jest elementem strategii promocji Miasta Poznania jako destynacji turystyki weekendowej.

 

2. Czas trwania akcji:

 

2.1. Akcja trwa od 29.04.2017 do 30.04.2017 roku włącznie, w godzinach otwarcia obiektów usługowych, handlowych i innych obiektów będących oficjalnymi partnerami akcji.

 

2.2 Usługi noclegowe sprzedawane będą na warunkach promocyjnych w dobie z 28-29.04.2017 r.

oraz w dobie z 29-30.04.2017 r.

 

3. Podmioty zaproszone do współpracy:

 

3.1. Akcja adresowana jest do podmiotów zaangażowanych w obsługę ruchu turystycznego (hotele, instytucje sztuki i kultury, ośrodki sportu i rekreacji, ZOO, palmiarnia, firmy transportowe itp.).

 

3.2. Udział w akcji może wziąć każdy podmiot, którego oferta uzyska akceptację Organizatora- Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 

4. Warunki promocji :

 

4.1. Oferta obejmuje wyłącznie produkty i usługi, których cena w dniach promocji obniżona jest o

50% w stosunku do dajacej się zweryfikować ceny cennikowej, obowiązującej przed akcją.

 

4.2. Oferta obejmuje produkty i usługi, które stanowią stałą ofertę Partnera.

 

4.3. Oferta nie może dotyczyć produktów i usług wprowadzonych do oferty tylko na czas akcji, chyba, że jest ofertą bezpłatną.

 

4.4. Organizator przewiduje możliwość akceptacji ofert, które nie spełniają wymogu zawartego w

pkt. 4.2., o ile uzna charakter towaru czy usługi za szczególnie ważny dla potrzeb realizacji projektu

promocyjnego i podniesienia jego atrakcyjności.

 

4.5. Oferty inne niż wymienione w pkt. 4.1-3. będą publikowane tylko w zakresie niezbędnym do

realizacji celów promocyjnych zgodnie z uznaniem Organizatora i nazywane będą "cenami specjalnymi".

 

5. Warunki przystąpienia do akcji:

 

5.1. Przesłanie na adres polceny@plot.poznan.pl:

-  zgłoszenia zawierające go poniższe elementy (w celu akceptacji oferty przez organizatora):

- oferty Partnera (cennik usług przed i po rabacie),

- oświadczenia o treści: „Zapoznałam/em się z treścią regulaminu akcji „Poznań za pół ceny” dostępnego pod adresem www.poznazapolceny.pl, akceptuję jego warunki i zobowiazuje się do przestrzegania postanowień egulaminu.”

- dwóch zdjęć o rozm. min. 800x600 pikseli.

 

5.2. Po akceptacji oferty przesłać należy:

- dane teleadresowych dla potrzeb publikacji (adres, telefon, www, e-mail)

- krótki opis reprezentowanego obiektu (maks. 800 znaków) w języku polskim i angielskim.

 

6. Koszt udziału w akcji:

 

6.1. Udział w akcji jest bezpłatny.

 

7. Sankcje z tytułu nieprzestrzegania regulaminu akcji:

 

7.1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu stanowić może podstawę do odmowy podjęcia współpracy przy kolejnych projektach reklamowych realizowanych przez Organizatora lub organizowanych przy współudziale Miasta Poznań.

 

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na www.poznanzapolceny.pl

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook