A+ A-

Oferta pracy w PLOT: Poznań Convention Bureau - Specjalista ds. turystyki biznesowej

Jeśli nie jest Ci obca branża spotkań i organizacja wydarzeń, a ponadto jesteś osobą z pasją, kreatywną, zaangażowaną i łatwo nawiązującą kontakty oraz lubiącą pracę w zespole, to być może jest to propozycja dla Ciebie.  Zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko.

O pracodawcy:

 • Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) jest działającym od 2003 roku stowarzyszeniem zrzeszającym samorządy i branżę turystyczną. Celem jej działania jest promocja turystyczna Poznania i jego okolic. Obecnie PLOT jest głównym realizatorem turystyki dla obszaru aglomeracji poznańskiej. Od 2013 r. w ramach PLOT działa Poznań Convention Bureau - komórka zajmującą się pomocą przy pozyskiwaniu konferencji i kongresów dla Poznania.

 

Wymagania i oczekiwania:

 • znajomość funkcjonowania rynku MICE, ze szczególnym uwzględnieniem rynku poznańskiego,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia, współtworzenia i promocji wydarzeń, w tym umiejętności w zakresie tworzenia ofert miasta na organizację kongresów (bid),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziana znajomość innych języków obcych,
 • biegła znajomość oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje),
 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • możliwość pracy w niestandardowych godzinach,
 • umiejętność samodzielnego działania i organizacji pracy,
 • gotowość do udziału w delegacjach zagranicznych,
 • umiejętność wystąpień publicznych, także w języku obcym,
 • prawo jazdy będzie dodatkowym atutem.

 

 Obowiązki i zadania:

 • współpraca z uczelniami przy pozyskiwaniu i realizowaniu wydarzeń kongresowych oraz konferencyjnych,
 • redagowanie i współredagowanie ofert miasta na organizację kongresów (bid),
 • redagowanie treści do wydawnictw i portalu poznan.travel,
 • administracja mediów społecznościowych,
 • bieżąca współpraca z obiektami konferencyjnymi, PCO oraz DMC,
 • pozyskiwanie danych i opracowywanie raportów statystycznych,
 • organizacja i obsługa stoisk promocyjnych,
 • przygotowywanie akcji promujących potencjał kongresowy Poznania,
 • udział w targach, konferencjach i warsztatach związanych z branżą spotkań,
 • bieżące prace biurowe.

 

Forma zatrudnienia:

 • Umowa o pracę.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 

Dokumenty dodatkowe:

 • portfolio: wszelkie dokumenty poświadczające doświadczenie w zakresie tworzenia, współtworzenia, promocji wydarzeń, w tym umiejętności w zakresie tworzenia oferta miasta na organizację kongresów (bid).

 

Składanie ofert:

 • Oferty wraz z życiorysem oraz listem motywacyjnym należy przesłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@plot.poznan.pl w terminie do 25 marca 2019 roku, godz. 23:59.
 • Biuro PLOT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 • Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.
 • Rozpatrzone zostaną jedynie oferty, w których kandydat wyraził pisemnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rekrutacji. Danymi osobowymi kandydatów dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane kandydatów, których oferty nie zostały przyjęte zostaną trwale usunięte.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu, Plac Kolegiacki 17, adres biura ul. Wielka 18/10. 
 • Przesłanie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą zostać także przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.
 • Dane kandydatów nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na zlecenie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej usługi doradztwa prawnego, informatyczne, hostingowe oraz dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz zakończenia postępowań związanych z ewentualnymi roszczeniami. Po tym okresie zostaną usunięte z bazy danych.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • W sytuacji kiedy zakres przesyłanych danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy kandydat ma prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres biuro@plot.poznan.pl. Kandydat ma również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook