A+ A-

Kościół w Lusowie

Pierwszy kościół w Lusowie istniał prawdopodobnie już w 1244 roku, taka data jest bowiem wykuta na kamieniu wmurowanym w zewnętrzną stronę muru dzisiejszej kaplicy Św. Jadwigi, najstarszej zachowanej części kościoła. 

 W XV w. w miejsce drewnianej świątyni zbudowano nowy, gotycki kościół z palonej cegły. Na początku XX w. dobudowano neogotycką, zachodnią część kościoła. We wrześniu na placu „u księdza za płotem” odbywają się dożynki połączone z Powiatowym Przeglądem Zespołów Folklorystycznych. Mają tu również miejsce koncerty w ramach cyklu „Lusowskie Poranki Muzyczne”.

DODAJ DO WYCIECZKI
Kościół w Lusowie
Poznańska 2
Lusowo

www.lusowo.pl

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook