A+ A-

Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny został założony w latach 1922-1925. Na powierzchni 22 ha gromadzi imponującą kolekcję ponad 7000 gatunków i odmian roślin z niemal wszystkich stref klimatyczno - roślinnych Ziemi. 

Rośliny eksponowane są w działach: alpinarium, dendrologii, geografi roślin, roślin ozdobnych, roślin rzadkich i zagrożonych, wodnych i bagiennych oraz systematyki roślin.

 

Jedną z większych atrakcji Ogrodu Botanicznego UAM jest alpinarium. Zajmuje powierzchnię około 6000 m2, deniwelacje dochodzą do 9 m. Bogactwo roślinnych kolekcji alpinarium oraz sposób ich przedstawienia umożliwiają studiowanie nie tylko zagadnień dotyczących geografii roślin górskich, ekologii i biologii, ale także zagadnień związanych z piętrami roślinno-klimatycznymi.

 

Dział Kolekcji Dendrologicznych zajmuje powierzchnię ok. 4 ha. Prezentowane są w nim drzewa i krzewy charakteryzujące się wysokimi walorami dekoracyjnymi. Są to najczęściej odmiany uprawne, rzadziej botaniczne formy gatunków. Rośliny te niejednokrotnie są unikatami, rzadko spotykanymi w ogrodach.

 

W Dziale Ekologicznym można podziwiać las polski (dębowo-grabowy, buczyna), roślinność łąkową i wydmową.

 

Dział Geografii Roślin zajmuje największy obszar Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, 4,6 ha w jego centralnej części. Obecnie jest rozbudowywany na kolejnych 2,1 ha ( w sumie:6,7 ha ). Pokazuje zróżnicowanie szaty roślinnej Ziemi w układzie stref klimatyczno - roślinnych, głównie pozazwrotnikowych półkuli północnej. Największą powierzchnię poświęcono reprezentantom formacji regionów o klimatach umiarkowanych, cechujących się występowaniem lasów liściastych zrzucających liście na zimę. Bardzo bogato jest reprezentowana w nim dendroflora lasów wschodnioazjatyckich, w tym szczególnie szerokolistnych oraz mieszanych mezofitycznych, a także północnego lasu mieszanego i lasów łęgowych.

 

Barwne zbiory Działu Roślin Ozdobnych są uzupełnieniem kolekcji botanicznych. Dział składa się z dwóch zasadniczych kwater. Pierwszy, od strony wejścia głównego to reprezentacyjny kwietnik główny wraz z przylegającymi rabatami z niewielkimi zbiornikami i fontannami. Barwne rabaty przyciągają wzrok i zachęcają do zwiedzania Ogrodu i podróżowania przez zieleń wszystkich kontynentów.

 

Rośliny objęte w Polsce ochroną prawną były uprawiane w Poznańskim Ogrodzie Botanicznym od początku jego istnienia. Podstawą doboru gatunków był wykaz zawarty w Ustawie o Ochronie Przyrody z roku 1919. Zbiór ten był sukcesywnie uzupełniany, w miarę poszerzana listy taksonów chronionych w kolejnych aktach prawnych.

 

Do ekspozycji około 140 roślin wodnych i szuwarowych w Ogrodzie Botanicznym UAM wykorzystano kopane zbiorniki ziemne zasilane wodami gruntowymi, a także zbiorniki betonowe, z „bagiennymi kieszeniami” na ich obrzeżu. W zbiornikach wodnych Ogrodu żyją także kręgowce: ryby – karaś złota rybka (welon) i amur czarny; płazy – żaba wodna i żaba śmieszka oraz traszka zwyczajna; gady – zaskroniec zwyczajny oraz żółw czerwonolicy; ptaki – kaczka krzyżówka.

 

Dział Systematyki Roślin Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstał w latach 1922 - 1925. Zajmuje powierzchnię około 2,5 ha we wschodniej partii placówki. Zgromadzono w nim ponad 2000 gatunków roślin naczyniowych, skomponowanych w układzie systematycznym H. G. A. Englera, dominującym w światowej taksonomii w latach 20 – 30-ych XX wieku. Dział Systematyki służy przede wszystkim dydaktyce - studentom Wydziałów Biologii oraz Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, a także innym szkołom o różnych poziomach nauczania, od podstawowego po akademicki. Jego zadaniem jest pokazanie bogactwa i różnorodności świata roślin, sposobu uporządkowania, cech taksonomicznych poszczególnych jednostek systematycznych (klas, rzędów, rodzin, rodzajów, gatunków).


 

W centralnej części Ogrodu mieści się Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny, a w pobliżu zabytkowy, drewniany Pawilon Letni. Interesujące rośliny i kompozycje okolicznościowe są dostępne w Centrum Ogrodniczym Botanik. Na terenie Ogrodu znajduje się również nowoczesna stacja meteorologiczna i stacja monitoringu skażeń powietrza.

Na terenie Ogrodu Botanicznego organizowane są wykłady, prelekcje, kursy, warsztaty, zajęcia terenowe. Ze ścieżek edukacyjnych mogą skorzystać miłośnicy przyrody i ogrodnictwa, dzieci oraz uczniowie. Podczas imprez plenerowych jak np. Majówka i wrześniowe Urodziny Botaniku, odbywają się festyny, kiermasze, wycieczki i wystaw.

 

Wejście do Ogrodu - przez bramę główną od strony ul. Dąbrowskiego oraz przez furtkę przy parkingu dla zwiedzających.

Ogród czynny jest cały rok przez wszystkie dni tygodnia.:

1 - 30 kwietnia
godz. 9:00 - 19:00

1 maja - 31 sierpnia
godz. 9:00 - 20:00

1 - 30 września
godz. 9:00 - 19:00

1 - 31 października
godz. 9:00 - 18:00

1 listopada - luty
godz. 9:00 - 15:00

 

DODAJ DO WYCIECZKI
Ogród Botaniczny
ul. Dąbrowskiego 165
Poznań

www.obuam.robia.pl/

tel. +48 61 829 20 13
fax 61 829 20 08
Godziny otwarcia
poniedziałek:15:00 - 20:00
wtorek:15:00 - 20:00
środa:15:00 - 20:00
czwartek:15:00 - 20:00
piątek:15:00 - 20:00
sobota:09:00 - 20:00
niedziela:09:00 - 20:00

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook