Informacje o rekomendacji

Podstawowe informacje o rekomendacji i regulamin uzyskania rekomendacji. 

Zakres materiału

Przedstawiamy zakres materiału wymaganego na etapie weryfikacji wiedzy kandydata na rekomendowanego przewodnika miejskiego PLOT.

Kontakt, daty, zgłoszenia

Tu znajduje się informacja na temat terminu najbliższego egzaminu. Można również zadać pytania i pobrać dokumenty niezbędne do przystąpienia...