A+ A-

Twierdza Poznań - odkryj ją na nowo!

Twierdza Poznań to unikatowy zbiór fortyfikacji zbudowanych na terenie miasta Poznań w XIX wieku. To również jeden z największych i najlepiej zachowanych tego typu systemów w Europie. Na naszej stronie prezentujemy te obiekty, które są dostępne dla zwiedzających.

Fort III

Doskonale zachowany fort artyleryjski z 1881 roku. Trasa zwiedzania obejmuje zarówno cześć podziemną, jak i naziemną fortu. Część podziemna obejmuje koszary, wielką prochownię, która mogła pomieścić 35 ton czarnego prochu, kaponierę barkową, schron pogotowia podwalni artyleryjskiej oraz labirynt pomieszczeń kaponiery czołowej, której grubość murów przekracza 3 metry i która strzegła dostępu do fosy. Zwiedzanie samodzielne lub z przewodnikiem. więcej...

 


Fort IVa

Fort jest przykładem standardowego dzieła pośredniego starego wzoru, poddanego modernizacji przez wzmocnienie stropów koszar i przebudowę kaponier skarpowych na przeciwskarpowe kojce. Po II Wojnie Światowej obiekt został częściowo wysadzony i poddany rozbiórce. Mimo to jest w najlepszym stanie technicznym spośród fortów uszkodzonych po wojnie. Oprócz pozostałosci fortu zobaczyć tu można umocnienia z okresu przygotowania Twierdzy Poznań do obrony podczas I Wojny Światowej oraz umocnienia i ślady walk z 1945 roku. więcej...

 


Fort Va

Fort Va został zbudowany w latach 1887-1890. Jest jednym z 6 fortów pośrednich nowego typu. W trakcie budowy otrzymał nazwę Bonin. Zwiedzanie fortu obejmuje zarówno cześć podziemną, jak i naziemną obiektu. Stałe wystawy prezentują w przystępny sposób historię Twierdzy Poznań, rozwój fortyfikacji oraz walki o Poznań w 1945 roku. W koszarach można zobaczyć jak żyli żołnierze na forcie, gdzie stały armaty i jakiej używano amunicji. W podziemiach zobaczyć można między innymi długi korytarz bieg­nący pod fosą oraz kaponierę czołowo-barkową. więcej...

 

 


Fort VI

Obiekt został zbudowany zaledwie w 4 lata i oddany do użytku pruskiej armii w roku 1883. Jest jednym z 18 fortów artyleryjskich wchodzących w skład Twierdzy Poznań i zarazem jednym z 9 fortów typu głównego. Od nazwiska pruskiego generała, otrzymał nazwę Tietzen. W dzisiejszym stanie Fort jest jednym z najlepiej zachowanym obiektów tego typu w Europie.

 


 

Fort VII - Muzeum Martyrologii Wielkopolan

Fort VII – Colomb powstał w latach 1876-1880. Do 1918 roku pełnił ważną rolę w pruskich planach obrony miasta i wschodniej granicy II Rzeszy. W czasie okupacji hitlerowskiej Fort VII stał się pierwszym na ziemiach polskich obozem koncentracyjnym. Oficjalnie był więzieniem i obozem przejściowym dla ludności cywilnej, w rzeczywistości jednak  prze­de wszystkim obozem zagłady. Fort jest obecnie siedzibą Muzeum Martyrologii Wielkopolan. więcej...

 

 


Makiety Dawnego Poznania

Makiety: makietę dawnego Poznania, makietę Grodu Pierwszych Piastów i makietę Starego Rynku można zobaczyć w podziemiach kościoła Franciszkanów.

Pierwsza makieta pokazuje Poznań znany z ryciny Brauna-Hogenberga z 1618 r., w skali 1:150, zaś druga przedstawia wygląd Poznania z czasów Pierwszych Piastów. więcej...

 

 


Muzeum Armii "Poznań"

Muzeum znajduje się w dawnym korytarzu kazamatowym, bedącym fragmentem Fortu Winiary. Muzeum gromadzi pamiątki historyczne i militaria związane z udziałem Armii „Poznań” w kampanii wrześniowej 1939 r. Ekspozycja stała placówki pt. „Wierni przysiędze” przypomina szlak bojowy tej armii ze szczególnym uwzględnieniem bitwy nad Bzurą (9–16 IX 1939) i postaci jej dowódcy gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby. więcej...

 

 


Muzeum Uzbrojenia

Muzeum Uzbrojenia znajduje się na terenie dawnego Fortu Winiary (obecnie Park Cytadela). Muzeum zajmuje, dobudowany w 1872 roku, schron wczesnego Laboratorium Wojennego SKL. W oryginalnie zachowanym wnętrzu schronu znajduje się ekspozycja militariów, dokumentów, zdjęć, planów oraz reliktów pochodzących z zabudowy fortecznej twierdzy Poznań. Największą atrakcją tutejszej stałej ekspozycji stanowi plenerowy park sprzętu wojskowego. więcej...

 

 


Rezerwat Archeologiczny Genius Loci

W Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na Ostrowie Tumskim, prezentowane są doskonale zachowane relikty umocnień wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego. Odkryte tu przez archeologów drewniano-ziemne fortyfikacje, zbudowane w X w. przez pierwszych Piastów, pozwalają doświadczyć wielkości powstającego państwa polskiego i myśli inżynieryjnej ówczesnych budowniczych. W obiekcie można również obejrzeć pozostałości fortyfikacji z XVI w. więcej...

 

 


Schron piechoty przy ul. Babimojskiej

Obiekt powstał w trakcie modernizacji południowo-wschodniego odcinka Twierdzy Poznań w latach 1903-1907. 

Pełnił wówczas funkcję kompanijnego schronu piechoty. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku - w wyniku rosnącego napięcia pomiędzy dawnymi sojusznikami oraz rozwoju broni masowego rażenia - schron przystosowano do nowych funkcji. Teren ogrodzono i obsypano ziemią, która w pełni zakryła obiekt. Pod ziemią dobudowano kotłownię, postawiono silnik diesla z prądnicą, zmodernizowano urządzenia filtrowentylacyjne, zmodyfikowano wejścia, a dawne izby żołnierskie zaadaptowano na potrzeby Obrony Cywilnej. więcej...

 

 

 


 

Śluza Katedralna

Śluza Katedralna, będąca jedną z pier­wszych budowli hydrotechnicznych twierdzy, wchodziła w skład umocnień Ostrowa Tumskiego. Zrealizowana w zasadniczej części w latach 1834-1838 pełniła przede wszystkim funkcję jazu spiętrzającego wody Cybiny w przypadku zagrożenia. Zapewniała także komunikację między Tumem oraz Śródką. Obecnie stanowi część Bramy Poznania - Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. więcej...

 

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook