A+ A-

Zakres materiału

Przedstawiamy zakres materiału wymaganego na etapie weryfikacji wiedzy kandydata na rekomendowanego przewodnika miejskiego PLOT.

Zagadnienia ogólne:

 1. Historia Polski na poziomie wiedzy z zakresu programu nauczania Liceum Ogólnokształcącego ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej (Wielkopolski)
 2. Geografia Turystyczna Polski, w szczególności wiedza za zakresu geografii Polski na poziomie programów nauczania Liceum Ogólnokształcącego 
 3. Zarys historii kultury w Polsce
 4. Zarys historii sztuki i architektury w Europie, w tym w Polsce 
 5. Główne walory i destynacje oraz organizacja turystyki kulturowej w Polsce, w tym w szczególności turystyki miejskiej 
 6. Etyka przewodnictwa turystycznego
 7. Klasyczna i nowoczesna metodyka i technika prowadzenia wycieczek 
 8. Zasady bezpieczeństwa w turystyce miejskiej
 9. Przepisy prawne odnoszące się do usług przewodnika
 10. Zagadnienia psychologii i socjologii grupy turystycznej 

Zagadnienia szczegółowe:

 1. Historia miasta Poznania na tle historii Polski
 2. Kultura i sztuka miasta: historyczny rozwój i współczesność
 3. Miasto współczesne: społeczeństwo, instytucje, infrastruktura
 4. Geografia turystyczna miasta i aglomeracji, w tym topografia miasta i strefy podmiejskiej
 5. Prowadzenie wycieczek o różnym profilu i w różnorodnych miejscach i obiektach Poznania
 6. Współpraca w zespołach obsługujących ruch turystyczny i pakietach turystycznych 
 7. Trasy tematyczne w Poznaniu, obiekty szlaków turystycznych w Poznaniu
 8. Turyści w Poznaniu: profile grup turystycznych, najczęstsze zainteresowania, typowe zachowania
 9. Produkty turystyczne oraz podmioty organizujące turystykę w Poznaniu i okolicy
 10. Wybrane i ogłoszone na dany rok zagadnienia monograficzne, np. „Bambrzy Poznańscy”, „Poznański Czerwiec 1956”, „Twierdza Poznań”, „Kobiety Poznania” – tematy mogą być powtarzalne przez szereg lat

Zakres pytań w części teoretycznej ustnej:

 1. Rozpoznanie 3 wylosowanych obiektów na mapie i ich prezentacja.
 2. Obsługa grupy, wytyczanie trasy wycieczki i jej uzasadnienie, dostosowanie trasy do potrzeb klienta.
 3. Prezentacja wylosowanego wątku tematycznego o Poznaniu (historia, kultura, życie codzienne, inne)

Spis sugerowanych lektur poniżej:

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook