A+ A-

Dostępne obiekty forteczne

Kolejne Dni Twierdzy już w dniach 26-27 sierpnia 2017. W międzyczasie zapraszamy do odwiedzenia obiektów powiązanych z fortyfikacjami, zarówno średniowiecznymi, jak i tymi z XIX i XX wieku, które są dostępne przez cały rok.

Fort VII - Muzeum Martyrologii Wielkopolan

Fort VII – Colomb powstał w latach 1876-1880. Do 1918 roku pełnił ważną rolę w pruskich planach obrony miasta i wschodniej granicy II Rzeszy. W czasie okupacji hitlerowskiej Fort VII stał się pierwszym na ziemiach polskich obozem koncentracyjnym. Oficjalnie był więzieniem i obozem przejściowym dla ludności cywilnej, w rzeczywistości jednak  prze­de wszystkim obozem zagłady. Fort jest obecnie siedzibą Muzeum Martyrologii Wielkopolan.

więcej...


Makiety Dawnego Poznania

Makiety: makietę dawnego Poznania, makietę Grodu Pierwszych Piastów i makietę Starego Rynku można zobaczyć w podziemiach kościoła Franciszkanów.

Pierwsza makieta pokazuje Poznań znany z ryciny Brauna-Hogenberga z 1618 r., w skali 1:150, zaś druga przedstawia wygląd Poznania z czasów Pierwszych Piastów. 

więcej...


Muzeum Armii "Poznań"

Muzeum znajduje się w dawnym korytarzu kazamatowym, bedącym fragmentem Fortu Winiary. Muzeum gromadzi pamiątki historyczne i militaria związane z udziałem Armii „Poznań” w kampanii wrześniowej 1939 r. Ekspozycja stała placówki pt. „Wierni przysiędze” przypomina szlak bojowy tej armii ze szczególnym uwzględnieniem bitwy nad Bzurą (9–16 IX 1939) i postaci jej dowódcy gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby.

więcej...


Muzeum Uzbrojenia

Muzeum Uzbrojenia znajduje się na terenie dawnego Fortu Winiary (obecnie Park Cytadela). Muzeum zajmuje, dobudowany w 1872 roku, schron wczesnego Laboratorium Wojennego SKL. W oryginalnie zachowanym wnętrzu schronu znajduje się ekspozycja militariów, dokumentów, zdjęć, planów oraz reliktów pochodzących z zabudowy fortecznej twierdzy Poznań. Największą atrakcją tutejszej stałej ekspozycji stanowi plenerowy park sprzętu wojskowego.

więcej...


Rezerwat Archeologiczny Genius Loci

W Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na Ostrowie Tumskim, prezentowane są doskonale zachowane relikty umocnień wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego. Odkryte tu przez archeologów drewniano-ziemne fortyfikacje, zbudowane w X w. przez pierwszych Piastów, pozwalają doświadczyć wielkości powstającego państwa polskiego i myśli inżynieryjnej ówczesnych budowniczych. W obiekcie można również obejrzeć pozostałości fortyfikacji z XVI w.

więcej...


Śluza Katedralna

Śluza Katedralna, będąca jedną z pier­wszych budowli hydrotechnicznych twierdzy, wchodziła w skład umocnień Ostrowa Tumskiego. Zrealizowana w zasadniczej części w latach 1834-1838 pełniła przede wszystkim funkcję jazu spiętrzającego wody Cybiny w przypadku zagrożenia. Zapewniała także komunikację między Tumem oraz Śródką. Obecnie stanowi część Bramy Poznania - Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego.

więcej...

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook