A+ A-

XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Poznań, 25-28 września 2013 r.

W ciągu roku około 2,5 tysiąca osób w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Tymczasem właśnie białaczki stanowią jedną z najgroźniejszych dla życia pacjenta chorób krwi. Jakie są najnowsze możliwości i osiągnięcia w dziedzinie hematologii i transfuzjologii dyskutować będzie w Poznaniu blisko 1.500 naukowców z kraju i zagranicy, którzy spotkają się podczas Jubileuszowego XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zjazd odbędzie się w dniach 25-28 września 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W czasie trzech dni zjazdowych odbędzie się 41 sesji programowych skupionych wokół 24 tematów przewodnich. Organizatorzy zaplanowali wystąpienia 125 wykładowców z kraju i zagranicy oraz ponad 200 prezentacji plakatowych.


Hematologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. Ten rozwój szczególnie silnie powiązany jest z postępem jaki obserwuje się w dziedzinie immunologii, biologii molekularnej, farmakologii i wielu innych dziedzinach. Współcześnie możliwe jest skuteczne leczenie wielu nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi, do niedawna uważanych za nieuleczalne. Dzieje się tak dzięki wprowadzeniu nowoczesnych leków o unikalnych mechanizmach działania, rozwojowi tzw terapii celowanych i terapii genowej.

 

Jedną z najważniejszych metod leczenia w hematologii jest dzisiaj przeszczepianie komórek krwiotwórczych (szpiku). Od 1968 roku, kiedy niezależnie trzy różne zespoły, dwa w Stanach Zjednoczonych, jeden w Europie, wykonały pierwsze udane zabiegi przeszczepienia komórek krwiotwórczych od innych osób przez 1983 rok, kiedy pierwszy tego typu zabieg wykonano w Polsce, przeszczepianie komórek krwiotwórczych przebyło bardzo długą ewolucję, która wiązała się z wprowadzeniem wielu różnych odmian zabiegu oraz poprawą leczenia wspomagającego. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych od niespokrewnionego dawcy jest pierwszym i jedynym zabiegiem medycznym, który na rutynową skalę jest wykonywany międzynarodowo. Polska uczestniczy i jest beneficjentem tego międzynarodowego kręgu ludzi dobrej woli zaangażowanych w ten proces.  Do chwili obecnej na świecie wykonano ponad 1000000  zabiegów transplantacji komórek krwiotwórczych. W Polsce przeszczepianie szpiku wykonywane są w 18 ośrodkach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Ośrodki poznańskie - Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku oraz Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu znajdują się w czołówce ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze.

 

Mimo ogromnego postępu w leczeniu chorób krwi,  w wielu przypadkach jedynym ratunkiem dla pacjentów jest przetoczenie (transfuzja) krwi. Ten cenny lek otrzymujemy dzięki honorowemu dawstwu ludzi dobrej woli. W Polsce za koordynację działań w zakresie organizacji pobierania krwi i jej preparatyki odpowiada, powołane przez Ministra Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi. Centrum realizuje swoje zadania za pośrednictwem 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zlokalizowanych na terenie całego kraju. W 2012 roku w całej Polsce wykonano ponad 1.500.000 przetoczeń krwi lub preparatów przygotowanych z krwi. Jednym z największych centrów krwiodawstwa w Polsce jest poznańskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które obok Banku Krwi prowadzi jeden z największych Rejestrów Dawców Szpiku.


„Jestem głęboko przekonany, że Jubileuszowy XXV Zjazd PTHiT okaże się miejscem twórczej wymiany poglądów, podsumowania postępu wiedzy oraz prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych polskich hematologów i transfuzjologów. W efekcie przełoży się to na poprawę, dalszy rozwój naszej wiedzy i jakość opieki medycznej nad pacjentami cierpiącymi na choroby hematologiczne” mówi prof. Mieczysław Komarnicki - przewodniczący Komitetu Naukowego Zjazdu.

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Łagiedo, mail: malgorzata.lagiedo@gmail.com, kom.: +48 691 146 928
Biuro Zjazdu: Gradatim Grażyna Horowitz, ul.Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne, www.gradatim-sympozja.pl

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook

Facebook