A+ A-

Program Ambasadorów Kongresów Polskich

Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymują osoby, które w swych środowiskach, szczególnie zagranicznych, promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich prowadzony jest przez Polską Organizację Turystyczną i organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Ma on na celu promocję Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji, pozyskiwanie kongresów oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.

 

 

Poniżej znajdą Państwo przedstawicieli regionu Poznania oraz Wielkopolski nagrodzonych w poszczególnych edycjach Programu.

 

2021

 

 • Prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, Dyrektor Instytutu Transportu Politechniki Poznańskiej
 • Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu

 

 

2020

 • Dr hab. Natalia Bloch, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska

 

 

2019

 

 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 • wyróżnienie dla Grupy MTP za organizację największego kongresu w roku 2018 - Konferencji ds. Zmian Klimatu COP24 oraz za organizację Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2018

 

 

2018

 

 • Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. inż. Robert Wrembel, Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej, Instytut Informatyki

 

 

2017

 

 • Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

2016

 

 • Prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

2014

 

 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki 

 

 

2012

 

 • Dr n. med. Marta Bogusz-Czerniewicz, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 • Prof. nzw. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

2011

 

 • Dr n. ekon. Andrzej Byrt, Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

 

2008

 

 • Prof. dr hab. inż. Marek Domański, Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki 
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zawirski, Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

 

 

2006

 

 • Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska, Uniwerystet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
 • Prof. zw. dr hab. Bogdan Marciniec, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 

 

2005

 

 • Prof. dr hab. Jan Węglarz, Politechnika Poznańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

 

 

 

 

 

 

fot. Aleksander Rudawski

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook