A+ A-

Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie

Park należy do większych i ładniejszych w Wielkopolsce. Jego początki sięgają roku 1888, kiedy Towarzystwo ku Upiększaniu Miasta Śremu utworzyło plac zabaw dla dzieci na terenie pastwisk miejskich. Propozycja utworzenia parku wyszła od ks. Piotra Wawrzyniaka w 1891 r.

Większe prace ruszyły od 1924 r. pod kierownictwem prezesa Towarzystwa Upiększania Miasta – Sylwestra Szczepskiego. Mimo wielokrotnych nasadzeń drzew i krzewów, roślinność parku jest rodzima i w znacznym stopniu pochodzenia naturalnego. Od 1969 r. park nosi imię Powstańców Wielkopolskich. W tym też roku przy wejściu do parku umieszczono Wielkopolski Krzyż Powstańczy i odsłonięto zrekonstruowany pomnik Dobosza. Wśród zieleni parkowej znajduje się kilka pomników, m.in. pomnik Żołnierzy Polskich oraz rzeźby plenerowe. W sąsiedztwie stawów zachowało się grodzisko, tzw. Żydowskie Góry,  miejsce związane z początkami Śremu. Tutaj na przestrzeni X-XIII w. znajdował się obronny gród strzegący przeprawy przez Wartę.

DODAJ DO WYCIECZKI
Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie
ul. Parkowa 1
Śrem

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook