A+ A-

Wielkopolski Park Narodowy

W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Obejmują one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne i  związane z nimi zwierzęta.

Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe. Przez Park biegnie 5 znakowanych szlaków turystyki pieszej o łącznej długości 85 km. Szlakami tymi wyznaczono 7 tras wycieczkowych pozwalających na poznawanie nie tylko wartości przyrodniczych ale także kulturowych tego terenu. W Parku udostępniono ponad 100 km dróg dla rowerzystów oraz 30 km dla miłośników hippiki. Na terenie Parku znajdują się liczne zabytki m.in. drewniane kościoły, XIX-wieczne dwory, a także Muzeum Przyrodnicze WPN w Jeziorach.

DODAJ DO WYCIECZKI
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory Jeziory
Jeziory

www.wielkopolskipn.pl

tel. 61 89 82 300

muzeum@wielkopolskipn.pl
Kontakt
Komunikat został wysłany, dziękujemy!
Wartość wymagana

Wartość wymagana
Nieprawidłowa wartość

Wartość wymagana

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook