A+ A-

Zabytkowa zabudowa Golęczewa

Osobne wpisy do rejestru zabytków posiadają szachulcowa stacja kolejowa, zajazd „Pod Złotą Gwiazdą”, dom gminny ze szkołą (obecnie szkoła podstawowa), dawna łaźnia oraz 38 domów i zagród. Z taką ilością zabytków Golęczewo jest wsią zupełnie wyjątkową wśród miejscowości o podobnej wielkości.

Zabytkowa zabudowa wsi jest wynikiem pragnienia uczynienia z niej przez Niemców wzorcowej wsi osadniczej i przykładu szerzenia kultury niemieckiej, szczególnie agrarnej, na wschodzie. Wieś wykupiona została z rąk polskich (od Zygmunta Błociszewskiego) w roku 1901 za 530 tys. ówczesnych marek przez Pruską Komisję Osadniczą i niezwłocznie przystąpiono do wzorcowej realizacji, która zaprojektowana została przez architekta Paula Fischera na zlecenie cesarza Wilhelma II. Domy wybudowane w Golenhofen (również nazwa wsi została zniemczona) były wznoszone w barwach pruskich - białe z aplikacjami czerwonymi i czarnymi oraz posiadały wysokie dachy. Obok nich budowano stajnie i obory.

DODAJ DO WYCIECZKI
Zabytkowa zabudowa Golęczewa
ul. Dworcowa 44
62-002 Golęczewo

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook