A+ A-

Teatr Polski

Teatr Polski w Poznaniu. Najstarszy teatr w Polsce, działający nieprzerwanie od roku 1875. Jego budowa została sfinansowana ze składek Polaków żyjących pod zaborami, co na elewacji upamiętnia napis „Naród sobie”. Budynek został zaprojektowany przez Stanisława Hebanowskiego, w jego formie widać inspiracje włoskim renesansem. Na jego scenie występowali m.in. Helena Modrzejewska, Gabriela Zapolska, Stefan Jaracz, Władysław Hańcza. Gmach przetrwał ostatnią wojnę i wznowił działalność w marcu 1945 roku.

Teatr Polski w Poznaniu działa na rzecz dobra powszechnego i z uwagą przygląda się widniejącej na jego fasadzie frazie „Naród sobie”. To teatr oparty na stałym zespole aktorskim, dużej inscenizacji, dobrej literaturze, grający spektakle systematycznie. Naszym celem jest przywracanie Teatrowi Polskiemu, jako instytucji usług publicznych, należnej mu godności. To teatr życzliwy dla każdego widza, walczący z wszelkimi formami wykluczenia: pokoleniowego, obyczajowego, fizycznego, światopoglądowego i klasowego. Teatr, który szuka spraw wspólnych i zapewnia ważne chwile bycia razem. Teatr, który w sojuszu z publicznością oraz licznymi przejawami lokalnego aktywizmu społecznego, szuka nowego kształtu wspólnoty. Teatr integrujący i wspierający społeczność. Budujący wspólnotę, która dziś dojmująco potrzebuje wsparcia, bo wątpi w siebie samą.
By owa wspólnota stała się zjawiskiem realnym niezbędny jest powrót do dyskutowanych niegdyś ideałów teatru popularnego, który wysokie standardy estetyczne i ideowe łączy z dbałością o komunikatywność. Troska o zrozumienie, klarowność przekazu, zaangażowanie partnerów społecznych, trafną diagnozę rzeczywistości są naczelną zasadą działalności programowej Teatru Polskiego w Poznaniu. Podstawą jego repertuaru jest dobra literatura dawna i współczesna, realizowana przez artystów średniego i młodego pokolenia. Klasyka dramatu polskiego i światowego, realizowana w nowoczesnej estetyce, odnawiająca jego ciągle aktualne sensy i ustanawiająca poczucie przynależności do wspólnej opowieści kulturowej. W sezonie 2015/2016 zapoczątkowaliśmy działalność Orkiestry Antraktowej, Teatranków, Małych Premier, cyklu debat społecznych „Szumy, zlepy, ciągi” i „narodsobie.pl”, dyskusji literackich pod hasłem „Nieboskie narracje”, slamów poetyckich „Wierszostań”.

Gramy na czterech scenach:

  • Dużej - liczącej 206 miejsc
  • Malarni - 100 miejsc
  • Piwnicy pod Sceną – 50 miejsc
  • Galerii - 40 miejsc

Spektakle Teatru Polskiego w Poznaniu wyjeżdżają na najważniejsze festiwale teatralne w Polsce. „Ojczyzna” Krystyny Miłobędzkiej w reż. Justyny Sobczyk oraz "Drugi spektakl" w reż. Anny Karasińskiej dotarły dzięki temu do tysięcy nowych widzów.
„Ojczyzna" zaprezentowana została na Festiwalu Sztuki dla Dzieci Hurra!Art. w Kielcach i Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak w Warszawie. Natomiast na Międzynarodowym Festiwalu Teatralna Karuzela, spektakl zdobył dwie nagrody: wyróżnienie „za odwagę zaproszenia młodego widza do dyskusji na temat charakteru przynależności do społeczeństwa i zaproponowanie konkretnej jego wizji” oraz nagrodę specjalną przyznaną przez Jury Dziecięce. Ponadto w 2016 r. spektakl brał udział w programie TEATR POLSKA | Jedziemy z Teatrem.
„Drugi spektakl” zaprezentowany został na: 21. Konfrontacjach Teatralnych w Lublinie; 9. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie; 7. Koszalińskich Konfrontacjach Młodych „m-teatr” 2016, gdzie Anna Karasińska zdobyła nagrodę za najlepszą reżyserię oraz na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE, na którym spektakl został nagrodzony w kategorii MŁODE INTERPRETACJE.

DODAJ DO WYCIECZKI
Teatr Polski
ul. 27 Grudnia 8/10
61-737 Poznań

www.teatr-polski.pl/

www.facebook.com/teatrpolskiwpoznaniu

tel. +48 61 852 05 41 - rezerwacja biletów
tel. +48 61 852 56 28
tel. +48 61 852 56 28
fax 61 852 64 95

teatr.polski@teatr-polski.pl
Kontakt
Komunikat został wysłany, dziękujemy!
Wartość wymagana

Wartość wymagana
Nieprawidłowa wartość

Wartość wymagana

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook