Informacje o rekomendacji

Podstawowe informacje o rekomendacji i regulamin uzyskania rekomendacji. 

Zakres materiału

Przedstawiamy zakres materiału wymaganego na etapie weryfikacji wiedzy kandydata na rekomendowanego przewodnika miejskiego PLOT.

Kontakt i zgłoszenia

Tu znajduje się informacja na temat terminu najbliższego egzaminu. Można również zadać pytania i pobrać dokumenty niezbędne do przystąpienia...