O Nas

Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) zostało założone w 2003 roku z inicjatywy Miasta Poznania, samorządów aglomeracji poznańskiej oraz najważniejszych poznańskich instytucji i przedsiębiorstw, związanych z turystyką.
Głównym celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 70 członków.
PLOT przyczynia się do kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku aglomeracji poznańskiej m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, poprzez akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce i zagranicą oraz poprzez organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy turystycznych i touroperatorów. Członkowie stowarzyszenia podejmują także działania na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury turystycznej oraz poprawy jakości obsługi gości.
 

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Uwaga! Nowy adres 👉 ul. Wielka 18/10, 61-775 Poznań
telefon +48 61 878 5887
e-mail: biuro(at)plot.poznan.pl

Dystrybucja wydawnictw:
telefon: +48 61 878 5506
www.foldery.poznan.travel

 

Więcej informacji o stowarzyszeniu na stronie www.plot.poznan.travel

Formularz kontaktowy